Water

Beschikbaarheid van water veiligstellen en het gebruik ervan reduceren

 

Onze kijk en ambitie
In Nederland hebben we niet - zoals vele andere landen ter wereld - te maken met een watertekort van structurele aard. Maar dat betekent óók niet dat we er niet zuinig mee moeten omgaan! Grolsch kiest er voor om haar waterverbruik verder te reduceren. En we hebben een ambitieuze doelstelling! In 2020 willen we ons waterverbruik met 35% hebben teruggebracht naar 3,0 hl water/hl bier. We komen van 4,6 hl water/hl bier in 2008 en in F16 zijn we uitgekomen op 3,5 hl water/hl bier. Dit is een reductie van 24%.

Onze activiteiten
Binnen Grolsch hebben we verschillende initiatieven en activiteiten lopen om het waterverbruik te reduceren:

 

  • Biologische afvalwaterzuivering haalt 80 tot 85% van vervuiling uit afvalwater.
  • Biogas vrijkomend uit waterzuivering dekt, op jaarbasis, gemiddeld 17 à 19% van onze aardgasbehoefte.
  • Waterbesparingprojecten bij gebruik spoelmachines, krattenwassers en tunnelpasteurs.
  • Grolsch scoort in jaarlijkse benchmark qua watergebruik bij top 30% beste bedrijven.
  • Stimuleren van bewust gebruik van water bij medewerkers.

  • Side Image